ماسک‌مو پانتن داخل حمام ، ماسک‌مو پنتن مناسب موهای آسیب دیده